Skip to content

Muntii Metaliferi

Activități

Activitățile propuse în cadrul proiectului sunt complementare cu proiecte din alte sectoare de activitate (ex. activități finanțate prin POR, PNDR, POPAM, Life+, etcetera). Proiectul fructifică soluții inovative pentru elaborarea de planuri de management, pe baza experienței acumulate prin proiecte anterioare ale solicitantului, cu potențial de dezvoltare a unor premise de implementare de bune practici în domeniul biodiversității având în vedere atât experiența anterioară acumulată. cât și aplicarea în realizarea planurilor de management a sistemului informatic SINCRON, aceasta fiind obligativitate impusă de către MMAP.

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului promovează dezvoltarea durabilă a comunităților locale (ex.: facilități agro- sau eco-turistice, produse organice, creare locuri de muncă, etcetera), acestea fiind obligatorii atât pentru aprobarea planului de management, cât și în perioada ce se succede aprobării planului de management. Prin proiect, beneficiarul propune activități de diseminare a rezultatelor proiectului, iar aceste activități se adresează tuturor grupurilor țintă relevante și a factorilor interesați relevanți. Aceste activități de diseminare prevăzute contribuie la facilitarea implementării proiectului prin sensibilizarea comunităților și eventual chiar prin reducerea riscurilor aferente.

Activități finanțate:

A. Elaborarea Planului de Management al ROSCI 0325 Munții Metaliferi;

 • Scrierea aplicației de finanțare
 • Inventarierea speciilor și habitatelor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei protejate
 • Zonarea internă și studiu abiotic pentru aria naturală protejată ROSCI 0325 Munții Metaliferi
 • Elaborarea unui studiu socio-economic care va ține seama atât de exigențele economice, sociale și culturale, cât și de particularitățile regionale și locale care fundamentează planul de management al ariei naturale protejate ROSCI 0325 Munții Metaliferi
 • Elaborarea studiului cu privire la structura proprietății, proprietari și administratori de teren și managementul actual al ROSCI 0325 Munții Metaliferi
 • Elaborarea studiilor de evaluare ale activităților cu potențial impact antropic (presiuni și amenințări) ce afectează speciile de interes comunitar
 • Elaborarea metodologiilor și a măsurilor de conservare a speciilor de importanță comunitară și evaluarea stării de conservare a acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stari de conservare favorabilă a speciilor de pe raza ariei naturale protejate
 • Elaborarea hărților de distribuție a speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei naturale protejate, harțile activităților cu potențial impact antropic (presiuni și amenințări) și a harților GIS care vor fi anexate la Planul de Management
 • Elaborarea Planului de Management și înaintarea acestuia spre aprobare.

B. Realizarea activităților de conștientizare și publicitatea proiectului

  • Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanță națională și comunitară
  • Elaborarea și editarea de materiale de promovare și conștientizare, cu speciile și habitatele de interes național și comunitar de pe suprafața ariei naturale protejate în vederea realizării acțiunilor de conștientizare a populației
  • Conștientizarea factorilor de interes și decizionali locali – autorități locale, instituții publice și populație din localitățile de pe suprafața ariei
  • Conștientizarea tinerei generații
  • Consultare publica aferentă procedurii de elaborare și aprobare a Planului de Management
  • Publicitatea proiectului

C. M.P. Implementarea proiectului, achiziționarea echipamentelor UIP și cheltuielile cu salariile UIP

D. Întărirea capacității administrative a custodelui prin achiziția de echipamente

E. Audit