Skip to content

Muntii Metaliferi

Asociaţia Educatio

Asociația s-a format, în luna aprilie 2009, în Arad, propunându-și identificarea, dezbaterea, analizarea și soluționarea problemelor specifice segmentului de tineret prin elaborarea și defășurarea unor programe şi proiecte, reprezentând astfel o veritabilă interfaţă între societatea civilă şi instituţiile locale şi centrale.

Prin obiectivele sale – stimularea asociativităţii, voluntariatului, dezvoltarea comunicării şi relaţiilor interpersonale, promovarea dialogului intercultural, implementarea de proiecte naţionale şi internaţionale etc – asociaţia îşi propune să optimizeze implicare a tinerilor în viaţa publică, formându-i ca şi cetăţeni activi.

Asociaţia dispune de o logistică adecvată, beneficiind de expertiza necesară întocmirii de proiecte specifice, promovând o politică de resurse umane flexibilă care permite racordarea la tendinţele şi realităţile europene.

Asociaţia Educatio manifestă disponibilitatea de a identifica parteneri noi în proiecte de viitor, fiind un organism deschis tuturor celor care doresc să se implice în problematica de tineret, la nivel regional, naţional şi european, indiferent de etnie, sex, religie, orientare sexuală, stare socială etc.