Skip to content

Muntii Metaliferi

Comunitate locală

1. Informații

UAT-uri Munții Metaliferi ROSCI0325: județul Hunedoara –  Baia de Criș, Gurasada, Luncoiu de Jos, Vața de Jos, Vorța, Zam

Baia de Criș

Localitatea Baia de Criș este situată în nord-vestul județului, pe cursul superior al Crișului Alb, la poalele Munților Metaliferi și al Munților Bihorului, la o altitudine cuprinsă între 250 și 500 m, pe DN76, Hălmagiu – Brad și pe drumul județean Baia de Criș – Baldovin.

Gurasada

Comuna Gurasada este o unitate administrativ-teritoriala amplasata in partea de nord-vest a judetului Hunedoara, la poalele muntilor Apuseni in apropiere de depresiunea Zamului. Suprafata totala a comunei este de 9295 ha.

Luncoiu de Jos

Luncoiu de Jos este o comună în județul Hunedoara, Transilvania, România, formată din satele Dudești, Luncoiu de Jos (reședința), Luncoiu de Sus, Podele și Stejărel. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Luncoiu de Jos se ridică la 1.815 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.024 de locuitori

Vața de Jos

Vața de Jos este o comună în județul Hunedoara, Transilvania, România, formată din satele Basarabasa, Birtin, Brotuna, Căzănești, Ciungani, Ocișor, Ociu, Prăvăleni, Prihodiște, Tătărăștii de Criș, Târnava de Criș, Vața de Jos (reședința) și Vața de Sus.

Vorța

Vorța este o comună în județul Hunedoara, Transilvania, România, formată din satele Certeju de Jos, Coaja, Dumești, Luncșoara, Valea Poienii, Visca și Vorța (reședința).

Zam

Teritoriul administrativ al comunei Zam se afla in partea vestica a judetului Hunedoara,in suprafata de 17.188 ha.,cu o populatie stabila de 2152 locuitori, la recensământul din anul 2000.

2. Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali

Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale, instituţii publice şi populaţie din localităţile de pe suprafaţa ariei

 Se vor desfaşura 8 seminarii în localitățile cu suprapune mare cu aria naturală protejată, prin participarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale din localităţi de pe suprafaţa ariei, instituţii publice, proprietari de terenuri, locuitori

3. Conştientizarea tinerei generaţii

Se vor organiza 8 seminarii tematice în cadrul școlilor din localitățile de pe teritoriul ariei naturale protejate. În cadrul seminariilor vor avea loc prezentări multimedia şi se vor furniza elevilor informaţii privind ariile naturale protejate, privind speciile de interes naţional şi comunitar

4. Consultare publică

Consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a Planului de Management  se vor face în perioada de timp alocată elaborării planurilor de management, va fi făcută de către contractant, iar membrii UIP vor superviza desfăşurarea acţiunilor.

Ședințele de consultare se vor desfășura in localitatățile din situri și vor consta intr-o prezentare Power Point a draftului de planurilor de management, vor fi distribuite la toți participanții fișe de discuții in care aceștia își vor nota sugestiile și părerea despre materialul prezentat.

Opiniile participanților se vor analiza și centraliza și se va ține cont de ele la întocmirea planului de management