Skip to content

Muntii Metaliferi

-Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea biodiversității, conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în aria naturală protejată ROSCI 0325 Munții Metaliferi, iar pentru atingerea obiectivului general al proiectului se vor urmării următoarele obiective specifice:

  1. Elaborarea Planului de management în vederea asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor de interes national şi comunitar din aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI 0325 Munţii Metaliferi
  2. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei asupra capitalului natural din ariile naturale protejate, prin acţiuni de informare şi educaţie ecologică
  3. Cresterea capacităţii administrative de gestionare a ariei naturale protejate a Asociaţiei EDUCATIO, custodele responsabil pentru asigurarea managementului ariei protejate ROSCI 0325 Munţii Metaliferi