Skip to content

Muntii Metaliferi

Informații proiect

Asociația EDUCATIO din Arad este beneficiarul unei finanțări nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, pentru implementarea proiectului „Management și conservarea biodiversității în aria naturală protejată ROSCI 0325 Munții Metaliferi”.

Proiectul câștigat de către Asociația EDUCATIO – „Management și conservarea biodiversității în aria naturală protejată ROSCI 0325 Munții Metaliferi” are ca scop elaborarea planului de management al sitului NATURA 2000 și aprobarea acestuia de către Ministerul Mediului. Acesta reprezintă documentul ce va sta la baza unei administrări eficiente a sitului. Zona de implementare a proiectului este reprezentată de aria naturală protejată ROSCI 0325 Munții Metaliferi, situată în regiunea administrativă Vest, pe teritoriul județului Hunedoara, cuprinzând zona de păduri compacte din vestul Munților Metaliferi. Coordonatele sitului sunt reprezentate de punctele de latitudine N4606`30“, respective longitudine E 22036`5“, cuprinzând o suprafață de 143 km2 în regiunea biogeografica continentală. Unitățile administrativ teritoriale ce se regăsesc pe teritoriul sitului sunt: Zam, Gurasada, Vorța, Luncoiu de Jos, Baia de Criș, Vața de Jos.

Valoarea proiectului este de 8,459,761.95 lei, finanțarea fiind 100% nerambursabilă.

Perioada de implementare a proiectului este de 66 luni, respectiv 01.06.2017 – 30.11.2022.

CERERE FINANȚARE