Skip to content

Muntii Metaliferi

Rezultate

Ca rezultate preconizate ale proiectului, le vom enumera pe cele mai reprezentative, după cum urmează:

 • metodologii de inventariere,
 • studiu inventariere,
 • studiu zonare internă a ariei,
 • studii mediul abiotic,
 • studiu socio-economic,
 • studiu cu privire la folosința terenurilor,
 • structura proprietății,
 • administratori și managementul actual,
 • studii presiuni și amenințări,
 • metodologii asupra stării de conservare,
 • studii pentru evaluarea stării de conservare,
 • seturi de măsuri de management/conservare,
 • seminarii pentru conștientizarea factorilor de interes și decizionali locali,
 • seminarii pentru conștientizarea tinerei generații,
 • seminarii pentru consultare,
 • hărți anexate la planul de management,
 • Planul de Management aprobat,
 • documentație SEA,
 • set propuneri,
 • rapoarte de audit.

Acestora li se adaugă o pagină web, materialele promoționale, precum și logistica necesară Unității de Implementare a Proiectului pentru îndeplinirea în mod eficient a tuturor obiectivelor și indicatorilor aferenți proiectului antemenționat.