Skip to content

Muntii Metaliferi

Arii Protejate

Aria protejată ROSCI0325 Munţii Metaliferi având o suprafață de 14.303 ha este amplasată pe teritoriul judeţului Hunedoara şi cuprinde zona de păduri compacte din vestul Munţilor Metaliferi. Coordonatele sitului sunt: latitudine N4606`30“, longitudine E 22036`5“.

Altitudinea este: minim 279 m max 915 m în regiunea biogeografică continentală. Situl a fost desemnat prin Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului ; Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului – secţiunea III Arii Protejate; – H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale si constituirea administratiilor acestora; Majoritatea suprafeţelor cuprinse în perimetrul sitului sunt proprietate private, o situaţie exacta va fi obţinută după implementarea proiectului propus, activitatea A4 – Elaborarea studiului cu privire la structura proprietăţii, proprietari şi administratori de teren şi managementul actual al ROSCI0325 Munţii Metaliferi.