Skip to content

Muntii Metaliferi

Descriere

Situl include zona de păduri compacte din vestul Munţilor Metaliferi. Tipurile principale de pădure sunt gorunetele şi făgetele. Situat în judeţul Hunedoara, situl are o suprafaţă de 14,303 hectare. (Clase de habitat – N14 – Pajiști ameliorate, 11%, N15 – Alte terenuri arabile, 5%N16 – Păduri caducifoliate – 84%)

Situl este important pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs), conservă habitate favorabile pentru toate cele trei specii şi este o posibilă zonă de expansiune naturală a subpopulaţiei de urs din Apuseni, în prezent fiind o zonă de mortalitate pentru această specie. Contribuie la eficienţa şi coerenţa reţelei Natura 2000, făcând parte din reţeaua de situri care conectează Munţii Apuseni cu Carpaţii Meridionali.

Creşterea accesibilităţii, dezvoltările antropice care pot duce la fragmentarea habitatelor, dezvoltarea necontrolată a infrastructurii turistice pot avea influenţe negative asupra dispersiei carnivorelor mari, în special a ursului. Braconajul este un alt factor cu impact negativ major, iar atitudinea comunităţilor locale, în rândul cărora obişnuinţa convieţuirii cu carnivorele mari, şi în special cu ursul, a dispărut, este un factor care trebuie luat în calcul ca având un rol important în menţinerea funcţionalităţii coridorului ecologic.

Majoritatea suprafeţelor cuprinse în perimetrul sitului sunt proprietate private, o situaţie exactă va fi obţinută după implementarea proiectului propus, activitatea A4 – Elaborarea studiului cu privire la structura proprietăţii, proprietari şi administratori de teren şi managementul actual al ROSCI 0325 Munţii Metaliferi.