Skip to content

Muntii Metaliferi

- Contextul depunerii proiectului

Asociația EDUCATIO a deținut custodia ariei naturale protejate ROSCI0325 Munţii Metaliferi la momentul depunerii cererii de finanțare. Modificată legislația Asociația a obținut un parteneriat de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate pentru a demara proiectul Management și conservarea biodiversității în aria naturală protejată ROSCI 0325 Munții Metaliferi”