Skip to content

Muntii Metaliferi

Grup țintă

Grupurile țintă cărora se adresează implementarea proiectului sunt:

– elevi ai școlilor din localitățile de pe suprafața ariei prin seminarii de informare și conștientizare – 400 persoane

– comunitățile locale și agenți economici care își desfășoară activități în zonă prin seminarii de informare și conștientizare – 400 persoane

– locuitori din zona arieei protejate și reprezentanți ai instituțiilor prin seminariile de consultare – 200 persoane

Comunitatea locală din Aria Naturala Protejata va fi conștientizată cu privire la necesitatea conservarii speciilor de importanță națională și comunitară. Autoritățile publice locale vor fi sprijinite prin activitățile din cadrul proiectului în acțiunile lor de protecție a mediului înconjurator.

Cu toate că nu sunt un grup țintă al proiectului, vizitatorii vor fi indirect responsabilizați în menținerea stării optime de conservare a ariei naturale protejate, astfel încât vizitarea acesteia să nu determine efecte negative asupra speciilor de importanță națională și comunitară.